-поддршка за вработување,

- поддршка за прашања од областа на домување

-лобирање и застапување

-обуки, изработка на стратегии , проектни циклуси , комуникациски вештини , изработка на бизнис план , волонтеризам .

- равој на лични вештини 

  • Број на прегледи: 3361
  • Факти за Ромите

    • Во светот има над 12 милиони Роми.
    • Во Македонија живеат околу 53.879 Роми или 2,66% од вкупното население. 
    • Ромите се претежно населени во градовите, така што дури 95% од македонските Роми живеат во градските средини.