Реконструкција на опожарените куќи.

Обезбедување на хумани услови за живот  на семејствата.

Општина:
Период за имплементација: 01.01.2014 - 31.12.2014
Општина:
Период за имплементација: 01.02.2012 - 01.02.2015
  • Број на прегледи: 2783
  • Факти за Ромите

    • Во светот има над 12 милиони Роми.
    • Во Македонија живеат околу 53.879 Роми или 2,66% од вкупното население. 
    • Ромите се претежно населени во градовите, така што дури 95% од македонските Роми живеат во градските средини.