:
:
+389(0)31 413662
:
daja@daja.org.mk
:
http://www.daja.org.mk/

:

  • Подготовка на CV
  • Број на прегледи: 701
  • Факти за Ромите

    • Во светот има над 12 милиони Роми.
    • Во Македонија живеат околу 53.879 Роми или 2,66% од вкупното население. 
    • Ромите се претежно населени во градовите, така што дури 95% од македонските Роми живеат во градските средини.