:
:
+389 2 2602 083
:
info@rrc.org.mk
:
http://rrc.org.mk/

:

  • Обуки за комуникациски вештини
  • Број на прегледи: 730
  • Факти за Ромите

    • Во светот има над 12 милиони Роми.
    • Во Македонија живеат околу 53.879 Роми или 2,66% од вкупното население. 
    • Ромите се претежно населени во градовите, така што дури 95% од македонските Роми живеат во градските средини.