:
:
078/264/454
:
sikovska@yahoo.com / ambrelaoffice@gmail.com
:
ambrela.org.mk

:

  • АМБРЕЛА услуги
  • Број на прегледи: 718
  • Факти за Ромите

    • Во светот има над 12 милиони Роми.
    • Во Македонија живеат околу 53.879 Роми или 2,66% од вкупното население. 
    • Ромите се претежно населени во градовите, така што дури 95% од македонските Роми живеат во градските средини.