:
:
mtsp@mtsp.gov.mk
:
http://www.mtsp.gov.mk/

:

 • Услуги и мерки од социјална заштита
 • Надлежности на Секторот за еднакви можности на МТСП
 • Услуги на МТСП - Социјална Превенција
 • Евиденција на лица во матична книга на родените
 • Број на прегледи: 1573
 • Факти за Ромите

  • Во светот има над 12 милиони Роми.
  • Во Македонија живеат околу 53.879 Роми или 2,66% од вкупното население. 
  • Ромите се претежно населени во градовите, така што дури 95% од македонските Роми живеат во градските средини.