13.01.2015

Информации од Управата за водење матични книги за потребните документи за упис на новороденче и издавање на извод од матичната книга на родени, како и за издавање на извод од матичната книга на родени на веќе запишани лица.

  • Број на прегледи: 2986
  • Факти за Ромите

    • Во светот има над 12 милиони Роми.
    • Во Македонија живеат околу 53.879 Роми или 2,66% од вкупното население. 
    • Ромите се претежно населени во градовите, така што дури 95% од македонските Роми живеат во градските средини.