Развој на социјалната заштита преку обезбедување на еден топол оброк за најранливите групи на граѓани. Во насока, во периодот од 2007 до 2014 година МТСП го спроведува проектот  „Народни кујни„. 

Општина:
Период за имплементација: 01.01.2015 - 31.12.2015

Обезбедување на облека, играчки и друга детска и бебешка опрема која ќе биде наменета за дечињата сместени во установите низ Републиката, децата од ранливите категории и децата без родители и родителска грижа.

Општина:
Период за имплементација: 01.01.2015 - 31.12.2015
  • Број на прегледи: 2604
  • Факти за Ромите

    • Во светот има над 12 милиони Роми.
    • Во Македонија живеат околу 53.879 Роми или 2,66% од вкупното население. 
    • Ромите се претежно населени во градовите, така што дури 95% од македонските Роми живеат во градските средини.